Långa svarstider i våra tryggshetslarm

Just nu har vi driftstörningar av våra trygghetslarm. Det innebär att det ibland är långa svarstider. Vid enstaka tillfällen har larmet inte kommit fram.

- Vi ser ytterst allvarligt på problemet och våra omsorgstagare erbjuds extra tillsyn. Ett tillfälligt larmnummer har lämnats till alla larmkunder, säger verksamhetschef Marie Karlsson Jensen. 

Problemet finns hos vår leverantör av larmen. Leverantören har satt in extra resurser och prognosen är att felet ska bli åtgärdat den här veckan.

De som skulle drabbas av allvarliga och livshotande skador ska som vanligt ringa SOS Alarm på 112.

Om trygghetslarm

Ett trygghetslarm är en tjänst inom vår äldreomsorg som gör att man kan komma i kontakt med hemtjänstens personal dygnet runt och få hjälp om något oväntat skulle inträffa. 

Kommentera