Köpeavtal klart på Salutorget och mer rivning på Aspebacken

Det här är några av de beslut som fattades vid tekniska nämndens möte igår den 6 april.

Köpeavtal klart för tomt på Salutorget 

Dressinen 1 på Salutorget säljs nu till Ljungbybostäder AB för byggnation av hyreslägenheter (bostäder och lokaler). Tekniska förvaltningen har tagit  fram ett förslag till köpeavtal som bolaget har undertecknat. Köpeskillingen är 2 444 415 kr. Avtalet är nu godkänt och tillträde sker när betalning inkommit. I köpeavtalet stadgas att Ljungbybostäder AB, inom 2 år från tillträdesdagen, ska uppföra permanent byggnation för flerbostadshus på fastigheten.

Ansökan om ytterligare rivning på Aspebacken

På fastigheten Aspebacken 25 (före detta stålgjuteriet) finns en industribyggnad med tre "skepp", ett modellförråd och en friliggande kontorsbyggnad. Tekniska nämnden beslutade att ansöka om rivningslov i två steg enligt följande:

  1. Rivning av alla byggnader utom skepp 1 samt skorsten.
  2. Rivning även av skepp 1 inklusive skorsten.

Genom denna uppdelning minskar risken att rivning och sanering försenas. Ärendet kommer att behandlas av miljö- och byggnämnden som är den instans som fattar beslut angående rivningslov. 

Fler beslut och mer information

Mer om vad som beslutades av tekniska nämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera