Kommunens arbetsmarknadsenhet utökas

Idag består arbetsmarknadsenheten av 4 anställda och 3 projektanställda varav 2 arbetar även med Älmhults och Markaryds kommuner. Enheten arbetar med människor som hamnat utanför arbetsmarknaden och har idag cirka 100 personer inskrivna i olika arbetsmarknadsinsatser och projekt. Arbetet handlar bland annat om kommunens lagstadgade kommunala aktivitetsansvar (för unga 16-20 år) och långtidsarbetslösa. 

Under år 2020 har tyvärr arbetslösheten i kommunen ökat. Arbetsmarknadsenheten diskuterade med socialnämnden om sitt framtida arbete och socialnämnden beslutade att utöka arbetsmarknadsenheten med en tjänst under 2020. Tjänsten ska finansieras med statsbidrag ("migrationspengar"). Detta innebär att arbetsmarknadsenheten kommer att kunna ta emot ytterligare försörjningsstödssökande och unga personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det rör sig om att kunna ta emot ungefär 100 personer till. Målet är att de som söker försörjningsstöd snabbare ska komma i insats som leder till arbete, studier eller ersättning. De ska ha en individuell planering med ett tydligt mål, och kravet för rätten till försörjningsstöd ska vara inskrivning och aktivt deltagande i arbetsmarknadsenhetens insatser.

Avdrag för karens vid habiliteringsersättning återinförs

Regeringen beslutade under 2020 att inget avdrag för karens skulle göras vid sjukfrånvaro från arbete. Socialnämnden beslöt i maj 2020 att avskaffa avdraget av habiliteringsersättning vid frånvaro under tiden från 13 mars 2020 fram till att regeringen återinför karensavdraget. Förvaltningen kan dock se att detta riskerar att medföra andra konsekvenser av social karaktär då motivationen som finns genom habiliteringsersättningen försvinner. Socialnämnden beslutade därför att införa avdraget för karensdag för personer med habiliteringsersättning från och med 1 januari 2021. 

Habiliteringsersättning får de som deltar och jobbar i en daglig verksamhet. 

Mer om vad som beslutades av socialnämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera