Kommunen ska ta över returpappersinsamlingen

Regeringen har beslutat att kommunerna ska ta över producentansvaret för returpapper fr.o.m. 1 januari 2022. Det innebär att kommunerna ska tillhandahålla ett system med lättillgänglig insamling av tidningspapper, tidskrifter och reklamblad.

- Vi var en av många kommuner som tillsammans med SKR (Sveriges kommuner och regioner) motsatte oss förslaget eftersom det skulle bli dyrare för abonnenterna. Det påverkade inte beslutet och nu införs det tidigare än väntat, säger Pia Davidsson, VA- och renhållningschef.

Men arbetet är till viss del förberett sedan tidigare i Ljungby. När insamlingen av matavfall infördes för två år sedan byggdes en sorteringsanläggning på Bredemad som sorterar gröna och röda påsar. Planen har hela tiden varit att utöka anläggningen när fastighetsnära insamling införs. Det vill säga när man ska sortera alla förpackningar vid sin bostad istället för att ta sig till en återvinningsstation. Det finns regeringsbeslut på att det ska ske inom några år.

- Vi behöver bygga ut den optiska sorteringsanläggningen i år för att klara kravet för returpapper, säger Pia Davidsson.

Sorteringen sker med olikfärgade påsar, så det handlar om att utöka med påsar i en färg för returpapper, och andra färger för andra förpackningar. För att effektivisera arbetet undersöks nu att bygga ut för fullskalig insamling redan i år. Flera andra kommuner har samma system sedan tidigare.

Enligt regeringsbeslutet behöver producenterna inte ersätta kommunerna ekonomiskt, utan kostnaden för insamling av returpapper ska tas ut genom höjd renhållningstaxa. För övriga förpackningar kommer kommunen troligen få viss ersättning för insamlat material.

- I nuläget är det inte klart vad kostnaden blir för kommunen och därför inte heller hur mycket taxan kommer att höjas, säger Pia Davidsson.

Kommunen liksom andra kommuner samarbetar nu med producenterna och flera andra aktörer för att hitta lösningar tillsammans.

Bakgrund

Idag är det producenterna som släpper ut eller tillhandahåller förpackningar på marknaden som har ansvar att se till att det finns lämpliga insamlingssystem för återvinning. De allra flesta producenterna tar sitt insamlingsansvar genom att ansluta sig till företag som sköter återvinningsstationer, t.ex. den vid Skånegatan/Hammarrondellen. I Ljungby kommun är det FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som har det uppdraget.

 

Kommentera