Kombination av distansundervisning och närundervisning för gymnasieelever

Regeringen och Folkhälsomyndighetens kom med nya rekommendationer den 21 januari som innebär att elever på Sunnerbogymnasiet, från och med måndag 25 januari, kommer att växla mellan att ha distansundervisning och undervisning på plats på skolan.

Det kommer att vara en årskurs i taget som har undervisning på skolan, enligt följande schema:

  • v.4 Åk 3 har undervisning på plats i skolan. Åk 1 och 2 har distansstudier.
  • v.5 Åk 2 har undervisning på plats i skolan. Åk 1 och 3 har distansstudier.
  • v.6 Åk 1 har undervisning på plats i skolan. Åk 2 och 3 har distansstudier.
  • v.7 Åk 3 har undervisning på plats i skolan. Åk 1 och 2 har distansstudier.
  • v.9 Åk 2 har undervisning på plats i skolan. Åk 1 och 3 har distansstudier.
  • v.10 Åk 1 har undervisning på plats i skolan. Åk 2 och 3 har distansstudier.

Det kan komma att ske snabba förändringar om smittspridningsläget förändras.

Lunch och matlådor

Elever som har undervisning på skolan kommer att kunna äta lunch på plats, dock kommer caféterian att vara stängd.

För de som har distansstudier finns fortsatt möjlighet att hämta matlåda som tidigare.

Matlådorna beställs via e-tjänsten Beställa skolmat. Observera att denna länk inte är samma som för tidigare beställningar! 

Din matlåda hämtas på den utlämningsskola som ligger närmast din bostad klockan 11.30-12.30.
Du kan också välja att hämta din matlåda på Sunnerbogymnasiet 15.30 - 16.30.

De veckor som din årskurs har distansstudier men du har moment som genomförs på skolan hämtar du din matlåda via huvudentrén (du får ej passera andra programs zoner) och äter lunchen i ditt programs zon. Du får alltså inte hämta matlåda och äta den i matsalen.

Självklart ska du även fortsättningsvis stanna hemma om du är sjuk eller har symtom.

Zoner

Skolan är indelad i zoner programvis. Man har största möjliga mån endast lektioner inom sitt programs zon. Undantag för exempelvis språkval, individuellt val, laborationer och lunch. Schemat kommer att uppdateras med nya salar. Vid eventuella ”håltimmar” kan du som elev med fördel lämna skolan. Om det inte är möjligt så får du endast vistas i ditt programs zon.

Tänk på att utrymmet vid era elevskåp och i matsal är riskfyllda områden och särskild hänsyn måste visas.

Kommentera