Klart med ny hyresgäst i Ljungby Arena

Tjänstekoncessionen är avslutad och det blir Evenemangsbolaget som ska driva och utveckla restaurangverksamheten på Ljungby Arena.

Sedan verksamheten som drev restaurangen i Ljungby Arena gick i konkurs har Ljungby kommun, som äger fastigheten, arbetat för att utse en ny hyresgäst. Intresset var stort när kommunen i maj gick ut med en tjänstekoncession, en slags upphandling, för att avgöra vilken aktör som ska få hyra lokalerna.

Nu är den avslutad och det blir nystartade Evenemangsbolaget i Ljungby AB som kommer att driva verksamheten vidare.
- Utvärderingen visade att det var Evenemangsbolaget som bedömdes ha de bästa idéerna och kvalifikationerna för att driva och vidareutveckla de olika verksamhetsdelarna. Utöver själva restaurangen handlar det även om konferensdelen och caféet, säger Eva Jönsson, fastighetschef på Ljungby kommun.

Anbuden i tjänstekoncessionen bedömdes av en jury bestående av sju tjänstepersoner från olika berörda förvaltningar i kommunen. Anbuden var avidentifierade, vilket innebär att det inte framgick vilka aktörer som låg bakom anbuden. Juryn gjorde oberoende av varandra en poängsättning utifrån olika kriterier som ställts upp i förväg.

Kommentera