titelbild

Kika in bakom kulisserna på Grand!

Innanför väggarna på Grand händer det mycket. Ny ventilation, invändig målning, el, VVS, ramper, hissar, och scenteknik växer fram på en och samma gång. Nedan kan du se fler bilder.

- Just nu pågår arbeten överallt! Det är många stora ställningar och svårt att ta sig fram. Det är verkligen en byggarbetsplats där i princip bara de som arbetar släpps in. Det är en fråga om begränsat utrymme och säkerhet, man måste veta precis i vilka utrymmen det pågår arbeten. Det sågas i väggar samtidigt som det är el, rör och ventilationsledningar överallt, säger Snjezana Jelica som är byggprojektledare för kommunen.

Den omfattande renoveringen innebär bland annat ny ventilation, el och värme i hela byggnaden. Ett nytt teknikrum byggs på vinden och på scenen har lite arbete med scenteknik påbörjats. Det innebär bland annat belysningsramper och anpassningar för ridåer som ska styras mekaniskt.

- Vi har behövt göra extra förstärkningar i den bärande takkonstruktionen. Alla takstolar i den ursprungliga konstruktionen har klätts in med kraftiga limträbalkar på båda sidor. Vid öppningen av balkongerna har vi fått förstärka bjälklaget med stålpelare och balkar. Åtgärderna, höga krav på tillgänglighet och brandsäkerhet har orsakat ändring av berörda bygghandlingar. Det har såklart tagit mer tid och kostar mer än beräknat från början, men det var nödvändigt att åtgärda, berättar Snjezana. 

Utvändigt har målningen av fasaden blivit färdig och utemiljön planeras.
- Nu skissar vi tillsammans med parkavdelningen på utemiljön kring entrén och runt om byggnaden, vilka växter som ska planteras och så vidare. Vi arbetar också med planeringsavdelningen gällande trafikfrågor och placeringen av parkeringsplats för rörelsehindrade, säger Snjezana. 

Skylten som sitter ovanför entrén har sålts och kommer att plockas ner och hämtas i slutet av oktober. Därefter påbörjar konstnären Fredrik Vestergård från Göteborg arbetet med den nya skylten.

  Salongen är täckt av byggställningar.

                Blivande balkong, med förstärkt bjälklag.               En gammal takstol som klätts in med limträbalkar.

         
     Övre foajé med öppning till balkonger till vänster.      Från läktaren syns salongens innertak ovan.

        
    Den nya glasverandan.                                                 En skymt av cafeterian.

Kommentera