Inget högstadium på Sunnerbogymnasiet och utredning om estetiska programmet

Inget högstadium på Sunnerbogymnasiet

Utredningen om att placera ett högstadium på Sunnerbogymnasiet läggs ner, istället fortsätter planen om att bygga en ny högstadieskola på Hjortsbergsområdet, det beslutade Barn- och utbildningsnämnden under onsdagens möte. Utredningen som gjordes visade att det finns för stora sociala risker med att blanda högstadieelever tillsammans med gymnasieelever. 

Estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet

Estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet kan återigen bli aktuellt. Teater 16 har väckt intresset hos barn- och utbildningsnämnden att utreda om intresset för estetiska programmet nu är så stort att programmet kan erbjudas på Sunnerbogymnasiet igen. Programmet, med inriktningarna musik och bild, lades ner på skolan för ett par år sen på grund av för få sökande elever.

Inriktningen som kan bli aktuell denna gång är estetik och media eller eventuellt teaterinriktning. Resultatet ska redovisas i maj eller juni och först då kommer ett beslut att fattas.

Ingen praktik för studieförberedande program på Sunnerbogymnasiet

Barn- och utbildningsnämnden avslog motionen om att inför praktik på studieförberedande program. Nämnden och förvaltningen är positiva till att elever på studieförberedande program ska möta företag och näringsliv under sin studietid på gymnasiet, men de tror inte att praktik i den form som beskrivs i motionen är den bästa lösningen.

Högstadiet återgår till närundervisning efter påsklovet

Högstadiet kommer att återgå till att ha all undervisning på skolorna efter påsklovet. Barn- och utbildningsnämndens ordförande beslutade att inte förlänga det beslut som fanns angående distansundervisning.

Detta beslut grundas på det corona-läget som är just nu, om läget snabbt skulle förvärras eller om det kommer nya restriktioner så kan beslutet snabbt behöva förändras och det kan bli aktuellt med distansundervisning igen.

Gymnasiet fortsätter med distansundervisning

Gymnasiet förlänger beslutet om distansundervisning och fortsätter att ha två årskurser på plats på skolan och en årskurs med distansundervisning. Beslutet gäller vecka 14 och 15 sen kommer nya beslut att fattas. Under v. 14 kommer årskurs 2 har distansundervisning och v. 15 kommer årskurs 1 att ha det.

Fler beslut och mer information

När protokollet är justerat publiceras det i sin helhet på vår digitala anslagstavla.  

Kommentera