Ingen distansundervisning för högstadieelever

Ljungby kommun väljer att i nuläget starta vårterminen som vanligt på plats i skolorna och inte gå över till distansundervisning för högstadieeleverna, utan istället stärks rutinerna upp.

Regeringen har beslutat att kommuner från och med 11 januari kan gå över till distansundervisning på högstadiet, om kommunen bedömer att det inte är möjligt att undvika trängsel, men detta bedöms i nuläget inte vara aktuellt i Ljungby kommun.

Förberedelser för att ställa om

Samtliga högstadieskolor kommer att förbereda sig på att snabbt kunna ställa om och övergå till distansundervisning fullt eller delvis om smittspridningen snabbt förändrats en enhet eller i kommunen. Det kan utifrån smittläget bli aktuellt med särskilda insatser eller distansundervisning på enskilda högstadieskolor.

Folkhälsomyndigheten betonade på sin pressträff i torsdags att distansundervisning inte är en skyldighet utan en möjlighet och att beslut om distansundervisning ska tas med försiktighet.

Beslutet om distansundervisning för gymnasieelever står fast och gäller till och med 24 januari.

Grundskoleelever som åker skolskjuts behöver inte bära munskydd

Folkhälsomyndigheten har beslutat att munskydd rekommenderas att användas i kollektivtrafik under vissa tider. Rekommendationerna gäller för personer födda 2004 eller tidigare, så grundskoleelever omfattas inte av rekommendationerna oavsett om de reser med abonnerad skolskjuts eller med allmän linjelagd trafik. Om elever vill bära munskydd är det givetvis tillåtet.

Gymnasiet har för närvarande distansundervisning till 24 januari. För de gymnasieelever som ändå har helt eller delvis undervisning på gymnasiet, gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation om att bära munskydd i kollektivtrafiken fr o m 7 januari.

Kommentera