Högstensgatans förskola stängs och nytt stipendium till Sunnerbogymnasiets elever

Högstensgatans förskola stängs

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att Högstensgatans förskola ska stängas den 30 juni 2021. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att man ska frångå förskolor med endast en avdelning och att stänga Högstensgatans förskola är i enighet med detta. På Högstensgatans förskola går idag 14 barn, dessa kan få en plats på Rydgatans förskola eller Byagårdens förskola som båda ligger i närheten av Högstensgatan.

 

Nytt stipendium att söka för Sunnerbogymnasiets elever

I Ljungby kommuns vision ingår i dagsläget tre fokusområden; Öka attraktiviteten för unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer, inleda ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun samt utveckla arbetet kring berättatraditionen.

För att uppmärksamma fokusområdena och  Sunnerbogymnasiets elevarbete beslutade barn- och utbildningsnämnden att dela ut tre stycken stipendium årligen på 1000 kronor till elevarbeten som bidragit till utvecklingen av kommunen genom arbete inom något av fokusområdena. Alla avgångselever, oavsett program kommer att ha möjlighet att tilldelas stipendierna.

 

Det justerade protokollet kommer finnas att läsa i sin helhet på kommunens digitala anslagstavla.

Kommentera