Hög tid för miljörapportering

Driver du ett företag som är tillståndspliktigt enligt miljöbalken? Då är det snart dags att skicka in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. I miljörapporten redovisar du bland annat hur ditt företag uppfyllt villkoren i tillståndet, resultatet av egenkontrollen och vilka utsläppsmängder ditt företag har. 

Du ska skicka din miljörapport elektroniskt till SMP, Svenska Miljörapporteringsportalen, som är en central databas för miljörapporter. Miljö- och byggförvaltningen och länsstyrelsen kan sedan granska rapporterna i databasen. Instruktion om hur du fyller i miljörapportens olika delar finns på Miljörapporterings-portalen. Du kan lägga in dina uppgifter direkt i de mallar som finns där. Rapporten ska vara inlämnad senast 31 mars. 

Miljörapportens delar

Miljörapporten består av tre delar: Grunddelen, som innehåller administrativa uppgifter. Textdelen, där du bland annat redovisar hur villkoren uppfyllts och eventuella åtgärder som vidtagits under året. Den tredje delen (emissions-deklarationen) behöver du bara lämna in om din verksamhet omfattas av särskilda bestämmelser enligt EU-direktiv, bestämmelser enligt Industriutsläppsförordningen eller de andra verksamheter som finns med i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2016:8. Verksamheter som omfattas av industriutsläppsförordningen kommer efterhand få ökade krav om begränsningar av sin miljöpåverkan. Hur dessa ökade krav ska klaras kommer då även behöva att redovisas i miljörapporten. Vid frågor är du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Kommentera