Fortsatt distansundervisning för årskurs 8 och 9

Distansundervisningen för årskurs 8 och 9 fortsätter till och med sportlovet, vecka 8. Årskurs 7 kommer fortsätta att ha all sin undervisning på skolan.

Upplägget för distansundervisningen är att en årskurs har distansundervisning en hel vecka istället för några dagar som det har varit nu.

Årskurs 8

  • Vecka 5 Distansundervisning hela veckan
  • Vecka 6 Undervisning på skolan, hela veckan
  • Vecka 7 Distansundervisning hela veckan

 Årskurs 9

  • Vecka 5 Undervisning på skolan, hela veckan
  • Vecka 6 Distansundervisning hela veckan
  • Vecka 7 Undervisning på skolan, hela veckan

För en del elever kommer individuella anpassningar att göras tillsammans med elevhälsan så att de eleverna kan vara på plats på skolan.

 

Lunch

Elever som har distansundervisning kommer att kunna beställa och hämta kylda lunchlådor. Lunchlådorna beställs via e-tjänsten: Beställa skolmat. Man kan beställa två matlådor i taget.

Lunchlådorna hämtas på den utlämningsskola som ligger närmst elevernas bostad mellan klockan 11-12.30. Matlådor går att hämta på: Åbyskolan, Astradskolan, Kungshögskolan, Lidhultskolan, Bolmsöskolan, Angelstadskolan, Agunnaryds skola, Hamnedaskolan, Vittarydskolan och Ryssby skola.

 

Vi är medvetna om att alla inte har möjlighet att hämta lunchlådor, därför kommer vi att ta fram en e-tjänst där vårdnadshavare kan ansöka om måltidsersättning. Detta gäller för elever som bor utanför tätort och har mer än 4 km till närmsta skola, i enlighet med reglerna för skolskjuts för årskurs 7-9. 

 

Gymnasieval

Syftet med att ha distansundervisning för högstadiet har varit och är fortfarande att minska trängseln på skolorna vilket är positivt ur ett smittskyddsperspektiv.

Anledningen till att årskurs 9 kommer att ha mer undervisning på skolan än årskurs 8 är att årskurs 9 under denna period kommer att genomföra sitt gymnasieval och kan behöva hjälp kring det på skolan.

Om du behöver komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare angående gymnasievalet under den tid du har distansundervisning kan du kontakta de via e-post eller telefon.

Kommentera