Fortsatt distansundervisning vecka 45

Under veckan har trenden för antalet bekräftat smittade fall inte gått åt det håll vi önskar. Därför kommer gymnasiet att ha distansundervisningen även vecka 45.  Man vill invänta och se hur höstlovet eventuellt kommer att påverka smittspridningen.

Vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan kommer att ha undervisning på skolan som vanligt.

Vi vet att ni vet  - men vi vädjar till alla ni att ta situationen på allvar och att följa de rekommendationer som finns. 

Kommentera