Förstudie multihall och ändringar i det lokala aktivitetsstödet

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt förstudien och nu kommer programfasen att inledas för den planerade multihallen vid kvarteret Fritiden. 

Med multihall avses en idrottsyta som är anpassningsbar så att flera verksamheter kan pågå samtidigt. Det ska även gå att anpassa antalet åskådare till olika former av verksamhet som bedrivs i lokalen. Detta för att säkra en hållbar lösning över tid som ger elever goda förutsättningar till ämnet Idrott och hälsa samt breddidrottens behov av tränings och tävlingsytor. Den anpassningsbara lokalen kommer även att kunna användas som lektion- och föreläsningssal samt för kulturella arrangemang så som teater och musik.

Den nya 7-9 skolan intill Hjortsbergskolan kommer att byggas utan idrottshall, eftersom tanken är att de elever som går där ska ha sin idrottsundervisning i den framtida multihallen vid kvarteret Fritiden.

Det lokala aktivitetsstödet, så kallat LOK-stöd, för våren 2021 och stöd till bygdegårdsföreningar 2021 kommer baseras på uppgifter från 2019.

Detta beslutade kultur- och fritidsnämnden med anledning av den rådande pandemisituationen. Då i de fall föreningens aktiviteter har minskat. Stöden till bygdegårdsföreningar 2021 kommer att vara lika som 2020 års stödbelopp med anledning av den rådande pandemisituationen.

Dessa stöd till föreningar baseras på föreningens aktiviteter, arrangemang och uthyrningar. Föreningarna ansöker om LOK-stöd två gånger/år och de redovisar då sina genomförda aktiviteter 6 månader tillbaka i tiden. Det vill säga att de aktiviteter som föreningen ansöker om den 25 februari har genomförts året före, från den 1 juli till och med den 31 december. Nu kommer dessa uppgifter kunna plockas från 2019.

Bygdegårdsföreningar redovisar sin verksamhet, arrangemang och antalet uthyrningar vid ansökningstillfället, vilket sker en gång/år. Studieförbunden kommer enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden i april att få ett stöd baserat på 2019 års aktiviteter och har av den anledningen inte tagit upp igen.

Det justerade protokollet finns att läsa i sin helhet på kommunens digitala anslagstavla.

Kommentera