Fördröjning i svar på trygghetslarm

Det är just nu stora fördröjningar mellan att trygghetslarm kommer in till trygghetscentralen tills utringningen av larmen görs till våra hemtjänstgrupper. 

Använd ditt larm som vanligt, men det kan alltså ta längre tid innan du får svar.

Vår operatör meddelar att de inte vet när störningarna kommer att vara lösta, men de gör sitt bästa för att lösa situationen så snabbt som möjligt. 

Ett trygghetslarm är en tjänst inom vår äldreomsorg som gör att man kan komma i kontakt med hemtjänstens personal dygnet runt och få hjälp om något oväntat skulle inträffa. 

Kommentera