Extra granskning av översiktsplanen för Agunnaryd

Granskningen av förslag till den nya kommunövergripande översiktsplanen pågick den 19 januari–5 april 2021. Under granskningen kom det in synpunkter för Agunnaryd som medför så stora förändringar att det föranleder en extra granskning av översiktsplanens förslag för Agunnaryd.

Extra granskning 25 juni–18 augusti

Under perioden 25 juni–18 augusti, har du som medborgare möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade planförslaget för Agunnaryd.

Under granskningstiden finns förslaget tillgängligt digitalt här på webbplatsen.

Du kan också ta del av det utskrivna materialet i kommunhuset i Ljungby, på biblioteket i Ljungby och i caféet på Lanthandeln i Agunnaryd.

Digitalt dialogmöte den 6/7

Det finns möjlighet att boka ett individuellt digitalt dialogmöte på 30 minuter med oss den 6 juli mellan kl. 15-18. Anmäl dig om du vill delta till någon av projektsamordnarna, kontaktuppgifter finns på webbsidan Översiktsplan. 

Lämna synpunkter  

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dem skriftligen senast den 18 augusti 2021 till Ljungby kommun, Miljö- och byggförvaltningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se.

Ange ”Översiktsplan 2035” i ämnesraden. Du kan också lämna din synpunkt direkt i vår interaktiva karta, StoryMap, som du hittar på webbsidan Översiktsplan.

Välkommen att höra av dig vid frågor! 

Kommentera