Estetiska programmet startar på Sunnerbogymnasiet

Estetiska programmet ska återigen starta upp inför läsåret 2022/2023 med inriktning teater, det beslutade barn- och utbildningsnämnden under onsdagens sammanträde.

Utbildningen kommer att organiseras genom att Lokal 16 ansvarar för de estetiska kurserna i utbildningen som kommer att genomföras i Lokal 16:s lokaler. Sunnerbogymnasiet ansvarar för de övriga kurserna.

 Estetiska programmet har tidigare funnit på Sunnerbogymnasiet med inriktningarna musik eller bild men lades ner inför höstterminen 2015 och 2016.

Statligt bidrag för att  utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter

 Ljungby kommun, barn- och utbildningsförvaltningen,  tilldelas statligt bidrag från Länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.

 Ljungby kommun tilldelas ersättning för ett riktat arbete som heter "BAS Förskola", där det kommer att ske ett gemensamt arbete mellan förskolorna och familjecentralen för att  arbeta med nyanlända/asylsökande vårdnadshavare med små barn i socioekonomiskt utsatta områden i Ljungby kommun.

 Insatsen ska analysera kvinnors/flickors och mäns/pojkars olika behov och förutsättningar för att kunna delta i verksamheten på lika villkor. En sak man ska göra är att låna ut bokpåsar till små barn för att väcka och stärka deras språkkunskaper. Hela insatsen utgår från barnkonventionen.

 "BAS i förskola" kommer att pågå från juni 2021 - december 2022 och finansieras av Länsstyrelsen.

Fler beslut och mer information

Mer om vad som beslutades av barn- och utbildningsnämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera