En minskning av antalet covid-sjuka inom socialförvaltningen

De lokala skärpta råden för Kronobergs län förlängts till och med den 13 december 2020. Dessutom gäller även att antalet personer som får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är 8 personer. Det gäller även med sittande publik.

Antal fall i socialförvaltningens verksamheter

Nu finns 4 omsorgstagare inom socialförvaltningens verksamheter med bekräftad covid-19, varav en bor på något av våra boenden. Det är en halvering av antalet jämfört med föregående vecka.

Antal fall i Ljungby kommun

Antal bekräftat smittade i området Ljungby kommun: 656 personer. Föregående vecka var antalet smittade 589 personer. (Detta är antalet bekräftade fall toltalt sedan pandemins start.)

Region Kronoberg

Kommentera