En film om granskningsförslaget av översiktsplanen 2035

Då vi befinner oss i en tid som inte är som vanligt har vi inte möjlighet att erbjuda dialogmöten som på samma sätt som vi brukar den här gången. Denna film är därmed ett sätt för dig som medborgare att ta del av det innehåll som granskningsförslaget innefattar. Filmen innehåller en sammanfattning och beskrivning av alla delarna av granskningsförslaget. 

Är det så att du endast är intresserad av en specifik orts del har du möjlighet att spola dig fram till det. I listan nedan hittar du vart de olika delarna börjar. 

Vid följande tider börjar de olika områdena:

  • 24.20 Ljungby
  • 28.43 Lagan
  • 31.42 Lidhult
  • 33.39 Ryssby
  • 35.20 Hamneda
  • 37.30 Agunnaryd

Dialogmöten

Två dialogmöten kommer att genomföras digitalt och det är fortfarande möjligt att anmäla sig till det sista, 9 mars kl. 17.30-20.00. Så passa på redan nu! För den som önskar går det även att anmäla sig till ett individuellt digitalt möte med våra planarkitekter. Mer information om båda mötesformerna hittar du på vår webbsida om översiktsplanen.

Presentation av granskningsförslaget

Kommentera