Det är eldningsförbud

Länsstyrelsen har beslutat om att eldningsförbud råder i Kronobergs län. Förbudet gäller tills vidare. 

Länsstyrelsen har beslutat om att eldningsförbud råder i Kronobergs län. Det gäller från och med den 12 juni kl. 08.00

Det är förbjudet att:

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark annat än på fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Du bör ej använda annat än kol och briketter för att minimera risken för gnistbildning.

Det är tillåtet att:

I skog och mark

  • grilla och laga mat vid fasta grillplatser. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg. (Se beskrivning längre ned i text)
  • förbränna gas och vätskeformiga bränslen i skog och mark i syfte att laga mat, förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg (exempel friluftskök)
  • Använda engångsgrillar på fast grillplats

I sammanhållen bebyggelse

  • grilla och elda
  • grilla och elda på en fastighets tomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en trägårdstomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
  • Använda engångsgrillar


Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig och att all tillåten grillning sker under eget ansvar. För att ta reda på vad som gäller där du befinner dig kan du:  

Läs mer om vad eldningsförbudet innebär på länsstyrelsens webbplats.

Kommentera