Distansundervisning på gymnasiet till och med 24 januari 2021

Distansundervisning för elever på Sunnerbogymnasiet kommer att fortsätta till den 24 januari 2021. 

Praktiska moment och stöd till enskilda elever kan fortsatt genomföras på skolan. Även inplanerade prov kan genomföras. Lärare för en tät dialog till sina elever om vad som är aktuellt i varje kurs. 

Språkintroduktionen och IMA fortsätter enligt redan beslutad plan med undervisning på plats. 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, genomförs om platser finns. 

Gymnasiesärskolan fortsätter på samma sätt som i dagsläget.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen rekommenderas att genomföra distansundervisning i de moment det är möjligt.

Nationella prov på vuxenutbildningen, SV/SVA och engelska genomför enligt planering.  

Lunch på gymnasiet

Gymnasieelever kan beställa lunchlådor och hämta dem på Sunnerbogymnasiet, Åbyskolan, Lidhultskolan, Vittarydskolan, Ryssbyskolan, Bolmsöskolan, Hamnedaskolan, Agunnarydskolan eller Angelstadskolan.

Lunchlådor beställs via e-tjänst senast klockan 12 dagen innan. 

Din matlåda hämtas ut vid respektive skolas entré mellan kl. 11.30-12.30. Du måste lägga en ny beställning för varje dag du vill hämta din lunch.

Här hittar du beställningen

Vad händer efter 24 januari?

Efter 24 januari kommer gymnasiet att följa de rekommendationer som kommer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. 

 

Kommentera