Distansundervisning på gymnasiet resten av terminen

På grund av fortsatt ökning av bekräftat smittade fall av covid-19 kommer Sunnerbogymnasiet att ha distansundervisning resten av terminen. 

Praktiska moment, prov och hantering av elever med särskilt stödbehov kan undantagsvis förekomma på plats om det kan genomföras på ett säkert sätt utifrån ett smittskyddsperspektiv. Lärare för en tät dialog till sina elever om vad som är aktuellt i varje kurs. 

Om smittspridningen skulle minska kan det bli att skolan återgå till undervisning på skolan.

Kommentera