Distansundervisning för högstadiet, 21 och 22 december

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på onsdagens sammanträde att högstadiet kommer att ha distansundervisning måndag 21 december och tisdag 22 december.

Elever kommer att läsa enligt ordinarie schema men undervisningen kommer att ske digitalt via Teams eller liknande, där eleverna ska vara närvarande i tid. Grundsärskolan och övriga årskurser har undervisning på plats enligt ordinarie schema.

Just nu pågår förberedelsearbete på skolorna och flera olika frågor ska lösas. Elever som saknar uppkoppling eller av annan anledning inte kan genomföra distansundervisning kommer att ha möjlighet att  ha undervisning på skolan. Elever och vårdnadshavare uppmanas att hålla sig uppdaterade via ordinarie kanaler.

alla skolbussar och linjebussar att gå som vanligt på måndag och enligt tidigare information om skolskjuts på avslutningsdagen 22/12.

- Vi var en enad nämnd. Vi har tagit det här beslutet som ett steg för att begränsa smittspridningen och för att förhoppningsvis kunna ge ett bidrag till att lätta det ansträngda läget som våra sjukhus har just nu, säger Marcus Walldén, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

- Jag förstår att det här kom som ett snabbt beslut och leder till att många andra snabba beslut ska tas, men jag har fullt förtroende för våra lärare och rektorer att de kommer att genomföra detta på ett bra sätt, avslutar Marcus Walldén. 

Kommentera