Distansundervisning för elever i årskurs 8 och 9

Från och med tisdag 12 januari kommer elever i årskurs 8 och 9 ha distansundervisning under tre veckor, det beslutades idag av barn- och bildningsnämndens ordförande Marcus Walldén.

Årskurs 8
Vecka 2: Distansundervisning torsdag och fredag.
Vecka 3: Distansundervisning onsdag, torsdag och fredag.
Vecka 4: Distansundervisning måndag och tisdag.
Övrig tid sker undervisning på plats på skolan. 


Årskurs 9
Vecka 2: Distansundervisning tisdag och onsdag.
Vecka 3: Distansundervisning måndag och tisdag.
Vecka 4: Distansundervisning onsdag, torsdag och fredag.
Övrig tid sker undervisning på plats på skolan. 

Undervisningen kommer att bedrivas enligt ordinarie schema där elever och lärare möts digitalt. Distansundervisningen kommer att pågå i tre veckor, men kan komma att förlängas beroende på hur smittoläget ser ut då. För en del elever kommer individuella anpassningar att göras tillsammans med elevhälsan så att de eleverna kan vara på plats på skolan.

– Det finns en oro för att det inte går att säkerställa exempelvis viss trängselproblematiken och därför har vi beslutat om distansundervisning för att minska smittspridningsrisk och på det sättet ge större möjlighet att säkerställa arbetsmiljön på högstadieskolorna, säger Marcus Walldén, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

– Vi har varit förbereda på att detta skulle kunna ske och varit beredda på att snabbt kunna ställa om och nu är vi i ett läge där vi bedömer att det är nödvändigt, säger Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef.

För elever från förskoleklass till årskurs 7 gäller undervisning på plats som vanligt och alla elever som tillhör grundsärskolan har också sin skolgång som vanligt.

Praktisk information kommer elever och vårdnadshavare att få via Fronter eller Google Classroom.

Bidrag för att underlätta för vården
Målsättning distansundervisning en att vidta en åtgärd för att kunna bidra till att hålla samhällsmittan på en sådan nivå att den fortsätter vara hanterbar för vård och omsorg. Distansundervisning en är inte i första hand på grund av att eleverna bedöms vara en betydande smittkälla.

– Vi gör detta för att bidra till att minska smittspridningen. Det är en tillfällig insats under tre veckor men den kan komma att förlängas, säger Marcus Walldén, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Eleverna erbjuds skollunch för avhämtning

Elever kommer att få hämta matlådor på skolorna för att äta den hemma.Till matlådan ingår sallad men inte dryck. Maten hämtas på närmsta utlämningsskola. Matlådor går att hämta på: Åbyskolan, Astradskolan, Kungshögskolan, Lidhultskolan, Bolmsöskolan, Angelstadskolan, Agunnaryds skola, Hamnedaskolan, Vittarydskolan och Ryssby skola.

Elever som har behov av specialkost ska ringa sitt närmsta skolkök utifrån de möjliga utlämningsskolorna på morgonen, senast 8.30 för att få matlåda samma dag.

Skolan ansvarar för att det inte blir trängsel vid utlämningen. Utlämningstiden är mellan klockan 12.15-12.45.

Vi följer skollagens krav om att erbjuda en näringsriktig lunch.

Det kan komma att ske förändringar nästa vecka.

 

Skolskjuts
Detta beslut kommer inte att påverka skolskjutsarna. Alla turer kommer att köras som vanligt. Elever i årskurs 8 och 9 som åker i en abonnerad skolbuss och som vet med sig att de inte ska åka får gärna meddela sin chaufför så att inte skolbussarna behöver köra onödiga sträckor. Elever som åker linjebussar behöver inte meddela sin chaufför. 

Kommentera