Dialog kring budget för att möjliggöra delaktighet

Budgeten är ett instrument för att visa vilken inriktning politiken vill ha på kommunens olika verksamheter.

-Att ta fram en budget är komplicerat och att göra den begriplig för våra invånare är inte helt lätt. I år har vi politiker, tillsammans med kommundirektör och ekonomichef, träffat de kommunala råden: tillgänglighets-, pensionärs- och ungdomsråden, för att presentera budgetarbetet, säger Magnus Gunnarsson, kommunalråd.

Det är första gången Ljungby kommun har den här typen av träff och syftet har varit att göra budgetarbetet mer begripligt.
Magnus Gunnarsson:
-Att skapa förståelse gör att fler kan komma med inspel och det är viktigt för oss politiker. Vi fick med oss massor, bland annat lyfte ungdomsrådet fram att värmen i skolornas lokaler är viktig. De var också positiva till att vi i Ljungby kommun arbetar för fler mötesplatser och en app för kommunens unga.

-Tillgänglighetsrådet lyfte bland annat vikten av att arbeta med tillgänglighetsplanen och de ställde även frågor om det finns pengar i budgeten för att arbeta med tillgänglighet. Och det finns det, bland annat för anpassningar av badplats i Bolmsö kyrkby och av lekplatser. Med pensionärsrådet pratade vi en del om den fysiska planeringen i Ryssby, säger Anne Karlsson, oppositionsråd.

-Att vi till nästa år måste bli bättre på att förklara budgetarbetet så att det blir begripligt blev också tydligt, avslutar Magnus Gunnarsson och Anne Karlsson håller med.

Till sist passar Magnus och Anne på att rikta ett tack till de som var med på träffarna.
På fullmäktige den 21 juni kommer politikerna fatta beslut om vilken budget som ska gälla för år 2021.

Kommentera