Budgetförslag för nästa år och lösning vid valvbron i Hamneda

Det är några av de beslut som fattades av kommunstyrelsen på deras senaste möte den 8 juni.

Förslag till budget för nästa år 

Budgetberedningen, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott, har under våren tagit fram förslag till budget 2022 med plan för 2023 – 2026. Under sammanträdet presenterades tre förslag: Alliansens, Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna Alliansens budgetförslag till kommunfullmäktige med följande tillägg: att det ska vara fri entré till utebaden Kronoskogsbadet och Ringbadet samt fri entré till Ljungby simhall och äventyrsbad under sommaren.

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om budgeten på sitt sammanträde den 21 juni. 

Du kan följa fullmäktiges sammanträde direkt på webb-tv. Länk finns tillgänglig på webbplatsen under dagen för sammanträdet. Sammanträdena direktsänds även i Ljungby Närradio på 95,8 MHz och via radio Ljungbys webbplats.

De olika budgetförslagen 

Alliansens budgetförslag

Socialdemokraternas budgetförslag

Sverigedemokraternas budgetförslag

Svar på medborgarinitiativ om tidsbestämda fyrverkerier 

En kommuninvånare har föreslagit att kommunen ska införa en tidsbegränsning för när fyrverkerier får skjutas i samband med att det nya året firas in. En utredning visar att det med nuvarande lagstiftning inte är möjligt att införa en tidsbegränsning.

I kommunens ordningsföreskrift finns en reglering av när pyrotekniska varor får användas och ytterligare begränsning går inte att införa utifrån lagstiftningen. Kommunstyrelsen tackar för initiativet. 

Så här lämnar du medborgarinitiativ

Permanent lösning vid valvbron i Hamnedan

I samband med höga flöden i februari 2020 då ån Lagan översvämmades uppstod stor risk för skador på viktig infrastruktur såsom elverk, reningsverk och broar uppströms valvbron i Hamneda. Som en akut åtgärd anlades en sidofåra för att öka flödet och därmed sänka vattenståndet. Kommunstyrelsens beslutade att en permanent lösning behöver anläggas.

Fler beslut och mer information

Mer om vad som beslutades av kommunstyrelsen an du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera