Budget för år 2021 är beslutad

Det var alliansens förslag till budget som beslutades av fullmäktige den 23 november. Vanligtvis beslutar man om budget på sammanträdet i juni men med anledning av corona flyttades detta beslut fram. 

-Det här var andra året för vårt nya arbetssätt för att ta fram kommunens budget. Det bygger på att tjänsteorganisationen tar fram ett förslag till en budget i balans som lämnas till de politiska partierna. Utifrån det förslaget tar partierna fram sitt budgetförslag, förklarar Magnus Gunnarsson, M, som är kommunstyrelsens ordförande. 

-Den budget som beslutades var alliansens förslag vilket är glädjande. Målet för oss har varit att ha en ekonomi i balans, att klara målet om ett ekonomiskt överskott på 2% och att genom budgeten vägleda och styra organisationen. Vi beslutade även att "näringsliv" blir ett nytt fokusområde. Näringslivet är en oerhört viktig part i arbetet mot visionen. Vi har ett gott samarbete med näringslivet och genom det nya fokusområdet blir Ljungby kommuns ambition tydligare, säger Magnus Gunnarsson.

Anne Karlsson, S, oppositionsråd:
-Underlaget från budgetberedningen har varit välarbetat och de förslag som vi lade fram, exempelvis satsning på Kvinnojouren, att återställa biblioteket i Ryssby och en satsning på "tidig upptäckt" för barn och unga, röstades till stor del bort. Debatten var god och våra väljare tror jag fick en tydlig bild av var vi står. Vi är så klart glada över att vi fick igenom att pensionärer kan gå in kostnadsfritt till våra kommunala bad, att vi tillsätter en tjänst för att arbeta med äldre detaljplaner samt att Ljungby kommuns medarbetare även fortsättningsvis kan besöka våra badhus med fri entré. 

Lars-Ove Johansson, C, kommunalråd:
-Det känns jättebra att alliansens budget fick majoritet. Nu kan vi jobba långsiktigt med att utveckla Ljungby kommun. Jag är också glad att vi kunde satsa på räddningstjänsten och även att det nu finns medel att söka för uppröjning runt vattendrag och markområde i serviceorterna.

Magnus, Anne och Lars-Ove vill även rikta ett tack till fullmäktiges ledamöter och till tjänstepersoner som tillsammans gjorde så att det digitala sammanträdet löpte på väl.

Kommentera