Brukarna nöjda med äldreomsorgen

En stor andel brukare i socialförvaltningen anser att de är nöjda med verksamheten. Det visar Socialstyrelsens öppna jämförelse av äldreomsorgen som varje år undersöker hur nöjda brukare är med sin äldreomsorg. I den har 92 procent av brukarna i Ljungby kommun angett att de är nöjda med hemtjänsten och 89 procent har angett att de är nöjda med sitt särskilda boende.
- Det är en förbättring mot förra året och vi ligger över rikssnittet på båda områdena. När det gäller nöjdheten med äldreomsorgen ligger vi dessutom bland de 25 procent av kommunerna som har högst nöjdhet, berättar socialchef Greger Larsson.

- Även om det är ett bra bevis att våra brukare är nöjda med verksamheten så har vi utmaningar att ta tag i, fortsätter Greger. En av dem är att 62 av 100 personer över 65 år anger att de besväras av ensamhet. Detta är dock ett samhällsproblem som hela samhället behöver jobba med. Det har inte enbart att göra med de resurser vi lägger i äldreomsorgen. Siffrorna har nämligen legat på samma nivå de senaste åren, även de år då vår hemtjänst räknades som en av de dyrare i Sverige, med mycket fler beviljade timmar än idag.

Det här vill socialnämnden motverka genom att arbeta mer långsiktigt främjande och förebyggande, och det är ett beslut som tagits tidigare i höst.
- Idag jobbar vi mycket åtgärdande, men ska alltså styra om och satsa mer på förebyggande insatser. Det kan vara att börja med mer gemensamhetsskapande aktiviteter eller jobba närmare andra verksamheter inom fritid eller skola till exempel, berättar Greger.

Undersökningen har gjorts samtidigt som socialförvaltningen har gjort en stor resa med att vända ekonomin. Socialnämnden har vänt tidigare budgetunderskott till att nu i prognosen för år 2020 istället peka mot ett överskott på + 11,5 miljoner kronor.
- Vi har gått igenom hur vi ska använda de pengar vi har och har nu ordning och reda både i ekonomi och verksamhetsstyrning, berättar socialchef Greger Larsson.

En del i det ekonomiska arbetet har varit att ha köpstopp inom många verksamheter. Men nu när budgeten är i balans kan socialförvaltningen bevilja flera av de önskemål om inköp och investeringar som tidigare fått stå tillbaka. Det kan vara allt från nya koppar eller elcyklar eller utbildningar för personalen.
- Det känns jättebra att äntligen kunna säga ja till de här sakerna, avslutar Greger Larsson.

Fler beslut från socialnämnden

Denna information var en av de saker som togs upp på socialnämndens sammanträde den 21 oktober. Andra saker som beslutades om var bland annat sammanträdesdagar för år 2021 och en ny arkivbeskrivning. Mer om vad som beslutades och informerades om på veckans sammanträde kan du läsa i protokollet. Protokollet publiceras på anslagstavlan när det är justerat.

Kommentera