Brev skickas till kommunens pensionärer

I veckan skickas ett brev ut till alla pensionärer i Ljungby kommun. I brevet finns information om vart man kan vända sig om man känner sig ensam samt en fråga om vad de tycker behövs i Ljungby kommun för just deras åldersgrupp.

- Vi vet att det finns många som är ofrivilligt ensamma, och i år kan det vara särskilt påtagligt. Vi ville med detta brev nå ut till dem och berätta att det finns hjälp att få. Vi tror att för många kan det göra stor skillnad att få ett personligt samtal med en medmänniska. Samtidigt passar vi på att fråga dem om hur de skulle vilja att livsmiljön för personer över 65 år ser ut i Ljungby kommun i framtiden. För "I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans" och det här tyckte vi var ett bra sätt att få in synpunkter och tips från den här åldersgruppen inför vår fortsatta planering, berättar Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare på socialförvaltningen.

Brevet och hjälpen som erbjuds däri är ett samarbete med ett antal föreningar i kommunen. Föreningarna sträcker ut en hjälpande hand och tar emot samtal från de som vill ha någon att prata med, eller som vill framföra sina synpunkter. I brevet finns även information om service som kommunen erbjuder, på till exempel biblioteken, Fritidsbanken och utegym med mera.

Sedan brevet lades i brevlådorna har regeringen beslutat om skärpta restriktioner, vilket påverkar öppettiderna för en del av kommunens verksamheter som nämns i brevet. 

Kommentera