Bolmenleden, vindkraft och hur smakar Ljungby?

Detta är några av de ärenden som kommunstyrelsen diskuterade och beslutade om på sammanträdet den 13 april.

Medfinansiering för att utveckla Bolmenmarschen och Bolmenleden 

Vandringsled Bolmenled/Bolmenmarschen är ett projekt som utvecklats genom
kommunstyrelsens beslut om utveckling av vattenfrågor. Friluftslivet spelar en viktig roll för folkhälsan och projektets syfte är att utveckla den sträckning som är framtagen för det årligen återkommande helgevenemanget Bolmenmarschen till en hållbar, kvalitetssäkrad och attraktiv vandringsled som är tillgänglig under en stor del av året. På sammanträdet beslutade politikerna om att vara med och medfinansiera arbetet.

Ställningstagande om vindkraftpark 

Under sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att säga nej till ansökan om att bygga en vindkraftpark i Skäckarp. 

Harabergsprojektet 

Ljungbybostäder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bygga förskola, särskilt boende och trygghetslägenheter på Harabergsområdet. Eftersom denna investering överstiger 60 miljoner kronor så ska kommunfullmäktige godkänna den. På kommunstyrelsen beslutade ledamöterna, efter information från Ljungbybostäder, att föreslå att fullmäktige godkänner budget och investering för detta arbete.

Hur smakar Ljungby? Lokal meny vid representation kommer att utredas 

En medborgare har lämnat in ett medborgarinitiativ med önskan om att ta fram en meny med lokala råvaror på temat Ljungby. Menyn ska kunna användas vid exempelvis representation. Politikerna beslutade att lämna över detta till tjänsteorganisationen som ska utreda initiativet.

Den som skrivit initiativet skriver bland annat: "Ljungby kommun har så många duktiga producenter av råvaror, därför tycker jag kommunen skall utlysa en tävling som går ut på att komponera en meny med dryck. Måltiden skall vara gjord på lokala råvaror från Ljungby kommun under temat så här smakar Ljungby. På detta sätt erbjuder vi besökare något unikt och samtidigt berättar vi om vår kommun under middagen. Vi skall helt enkelt ställa oss frågan hur smakar Ljungby? Hur översätter vi det vi ser runt omkring oss till smaker i mat och dryck."

Vill du också lämna in ett initiativ? Så här gör du för att lämna in ditt medborgarinitiativ. 

Fler beslut och mer information 

Mer om ovanstående och fler beslut och ärenden kan du läsa om i protokollet. Protokollet finns på den digitala anslagstavlan.

 

Kommentera