Beredskapen i Lidhult påverkas av vakanser

Räddningstjänstens beredskap på stationen i Lidhult påverkas under veckorna 25-33 i sommar av att de är för få deltidsbrandmän. Normalt täcks vakanserna av personal som tar extra beredskap, men det är inte möjligt under semesterperioden.

Utryckningsstyrkan består i vanliga fall av ett befäl och fyra brandmän. Under dessa sommarveckor kommer den bestå av ett befäl och tre brandmän. Men utöver det tillämpas fri inryckning och ytterligare resurser från andra stationer.

- Fri inryckning innebär att även lediga brandmän får rycka in om de har möjlighet. Vi kan inte räkna med det, men vi hade samma upplägg förra sommaren och det fungerade bra. När larmet har gått så har utryckningsstyrkan i princip alltid varit fulltalig och ibland till och med varit fler än normalt, säger Carl Håkansson, räddningschef.

Tiden då styrkan kommer fram kommer inte att påverkas, men om utryckningsstyrkan inte kompletteras med fri inryckande personal så kommer förmågan vid bränder, specifikt rökdykning, att påverkas. Det kan gälla en första insats i eller omkring Lidhult eller när Lidhults styrka ska stötta andra styrkor.  

- Men vi kommer kunna skjuta till ytterligare resurser från andra stationer, i Unnaryd eller Simlångsdalen till exempel. Vi kommer också ha förmågan att stötta annan aktör, exempelvis i väntan på ambulans eller terrängtransport av nödställd person, även under den här perioden, säger Carl.

Grundproblemet med underbemanning i Lidhult behöver säkerställas på sikt.

- Vi jobbar frekvent med rekrytering av ny personal till stationen i Lidhult, men det är komplext med mycket som ska klaffa vad det gäller arbetet hos huvudarbetsgivaren och inställelsetider, säger Carl Håkansson. 

Kommentera