Behöver du en karta över din fastighet?

Nu kan du snabbt få fram en enkel karta över din fastighet, som kan underlätta ditt bygglovsärende vid enklare åtgärder, som en mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad.

För att få fram din tomtkarta går du in på webbsidan Tomtkarta och skriver in adressen. Då kommer en karta fram som kan laddas ner och användas som underlag till anmälan- eller  bygglovsärenden.   

Vill du veta vart gränsen går?

Kommunen erbjuder ett flertal mät- och karttjänster som kan behövas till exempel vid bygglovsärenden. Nybyggnadskarta, utsättning av byggnader och gränsutvisning - att hitta och märka ut fastighetsgränser inom tätorter och detaljplanerade områden.

Nu kan du beställa dessa tjänster direkt här på webbplatsen, gå till e-tjänstportalen och välj kategorin Bygga

- Genom att informera om och lägga ut de tjänster vi kan erbjuda kommuninvånarna och företagarna på hemsidan, så tar vi ett positivt och nödvändigt steg i att bli mer digitala och tillgängliga, säger Jakob Ruter, exploateringschef. 

Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa till med lantmäteri-, kart- och mättjänster.

 

Kommentera