99 miljoner plus för Ljungby kommun

Ljungby kommuns ekonomiska resultat för år 2020 slutar på plus 99 miljoner kronor. Bakom resultatet finns tre huvudfaktorer: nämnderna går plus i sin dagliga drift, statsbidragen som kommunen fått för att täcka förlorade skatteintäkter med anledning av corona samt finansiella intäkter där vi sålt fonder med vinst.

-Att nämnderna håller sina driftbudgetar visar på en ansvarsfull ekonomisk hållning vilket är grunden för att driva och utveckla Ljungby kommun. Jag vill särskilt framhålla socialnämnden som hade ett resultat på +14 miljoner kronor, säger Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande.

-År 2020 har varit ett speciellt år och vi har fått ställa om i stora delar av verksamheterna. Ljungby kommun har förlorat en del skatteintäkter med anledning av corona. Dessa har täckts av statsbidrag som till och med gett oss ett överskott. Det här överskottet ska användas för fortsatt god ekonomi, säger Lars-Ove Johansson, kommunalråd.

-Jag vill framhålla Ljungby kommuns medarbetare som anpassat sig och ställt om under hela 2020 och in i 2021. Det har varit ett tufft år och trots det klarar såväl nämnder som tjänsteorganisationen att arbeta effektivt ekonomiskt, säger Anne Karlsson, oppositionsråd.

Magnus Gunnarsson avslutar:
-99 miljoner kronor är en stor summa och resultatet gör att vi klarar våra finansiella mål för en ansvarsfull hushållning. Detta är ett tillfälligt överskott som vi inte kan använda för att exempelvis finansiera behov under nästkommande år. Det är engångspengar som vi ska använda klokt och som gör att vi inte behöver låna pengar under år 2021. Det ger oss en god rustning för att tackla ekonomiska utmaningar.

Kommentera