300 ungdomar får feriejobb

Ljungby kommun garanterar 3 veckors feriearbete för ungdomar som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet. I år kommer ungefär 300 ungdomar att ha feriearbete hos oss!

Liksom förra året har vi haft något fler sökanden än tidigare och alla som söker och är behöriga kommer att få jobb.

-Det känns väldigt bra att vi har lyckats även i år. Speciellt med tanke på pandemin. Ett stort tack till alla som varit delaktiga i att få till platser, säger Carina Bengtsson som är ordförande i personalutskottet.

-Det är oerhört viktigt att vi som kommun kan erbjuda ungdomarna möjligheten att arbeta och tjäna egna pengar. För de allra flesta är det här första steget på arbetsmarknaden och vi har ett stort ansvar att ta emot ungdomarna på bästa sätt, säger Jennie Ronefors som är ansvarig för arbetet med feriearbetarna.

-Att 300 ungdomar i Ljungby har sommarjobb underlättar för ungdomar och deras familjer. Det betyder mycket att ha ett arbete och det betyder mycket för familjerna, säger Anne Karlsson, förste vice ordförande i personalutskottet.

Jennie Ronefors:
-Vi har fått vara kreativa även i år eftersom vi inte kan erbjuda arbete inom vissa verksamheter med anledning av pandemin. Tack vare ett gott samarbete inom Ljungby kommun och tack vare att flera föreningar har möjlighet att ta emot feriearbetare så lyckas vi även i år. Vi har precis börjat att skicka ut besked om placeringar så de kommer inom kort.

Kommentera