Torkan ger kris i livsmedelsproduktionen

Det har varit ovanligt varmt och torrt i en lång period, något som gett en svår situation för lantbrukare, bland annat genom att många får brist på foder. Ljungby kommun har träffat Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för att stämma av situationen och samordna vilka insatser som kan göras.

- Först och främst vill vi tillsammans påpeka att detta är en kris som rör oss alla! Det handlar om vilken mat vi har på våra bord. Finns det inget foder nu måste fler djur än normalt slaktas, vilket ger en överproduktion av kött. Därför vill vi uppmana till att köpa svenska produkter: kött men även mejerivaror och grönsaker, säger Ingmar Nilsson, ordförande för LRF:s kommungrupp Ljungby.

Han har stöd av kommunalråden Carina Bengtsson (C) och Magnus Gunnarsson (M) samt oppositionsråd Anne Karlsson (S). De poängterar att de står enade i frågan som handlar om en pågående kris.

Bevattningsförbud och vattenkiosk

Det råder bevattningsförbud i Ljungby kommun sedan maj månad, och det är också viktigt att fortsätta hushålla med den gemensamma resursen som vårt vatten är.

När det gäller vatten så har Ljungby kommun en vattenkiosk dit lantbrukare är välkomna att hämta åvatten som kan användas till djur eller bevattning. Kommunens VA-avdelning jobbar också med att se över om det går att upprätta någon mer tillfällig vattenkiosk på annan plats i kommunen. Se mer information om vattenkiosken.

Mark som inte används

Kommunen har sedan tidigare upplåtit av sin mark så att lantbrukare kan slå gräs där och använda som djurfoder. De flesta av de områdena är tingade, men fram till kl. 16.00 idag måndag har lantbrukare möjlighet att höra av sig till kommunen för att tinga ett område.

Är du markägare och kan tänka dig att låta en lantbrukare slå gräs på dina marker finns det mycket du kan göra. Du kan till exempel vända dig till facebook-gruppen Foderhjlälpen 2018 för att förmedla din mark.

Eldningsförbud på grund av torkan

På grund av torkan är brandrisken också fortsatt hög och eldningsförbud råder. Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet.

För mer information kontakta:

Anne Karlsson, oppositionsråd: 0372-78 91 14
Ing-Marie Byström, tf kommundirektör: 0372-78 92 12 
Växeln: 0372-78 90 00
 

Kommentera