titelbild

Vintern är här!

För att underlätta för dig som invånare och förebygga olyckor kan du hämta sand till halkbekämpning för husbehov. Det är kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt hos gatuavdelningen på Kungsgatan 45 i Ljungby. En stor låda står utanför grindarna och det är bara att hämta. Tänk på att ta med egen hink och spade.

Angående snöröjningen finns riktlinjer för när man kan förvänta sig att snöröjningen påbörjas och när den ska vara klar. Det kan gå snabbare och det kan ta längre tid, men dessa riktlinjer arbetar vi utifrån:

På genomfartsleder, gång- och cykelvägar och i Ljungby centrum påbörjas snöröjning när det har snöat minst 5 cm. Där ska det vara snöröjt inom sex timmar från att det har slutat snöa. På övriga gator, t.ex. i villaområden, påbörjas arbetet när det har kommit minst 10 cm snö, och det ska vara snöröjt inom 24 timmar.

Vädret är en ständig utmaning som styr arbetssättet. Det kan växla fort och ibland krävs det att vi börjar om med de mer trafikerade gatorna innan vi kan gå vidare till de mindre.

Läs mer om snöröjning och halkbekämpning.

Kommentera