Vi ökar tryggheten och den gemensamma beredskapen

Det pågår ett arbete med att stärka beredskapen mot akuta miljöhändelser på eller i direkt anslutning till sjön Bolmen. Under en kunskapsdag träffades representanter från berörda organisationer för att lära mer om de olika organisationernas ansvar, diskutera samverkan och öva. Detta arbete är en del i att stärka beredskapen och öka tryggheten. 

 

Elin Oscarsson, projektledare, räddningstjänsten Ljungby berättar om arbetet:  

-Huvudsyftet med projektet är att stärka beredskapen mot akuta miljöhändelser på eller i direkt anslutning till sjön Bolmen. Just denna dag låg fokus på att höja kunskapsnivån hos berörda aktörer/intressenter och få en förståelse för att behovet av samverkan är stor. Miljön har inga administrativa gränser, vattnet rör sig som det vill och det krävs att vi är flexibla över kommun-, län- och aktörsgränser. Tillsammans behöver vi fokusera på att lösa uppgiften för att minimera effekterna av händelser och säkerställa ett kvalitativt dricksvatten. 

 

Micael Holmstrand, operativ chef, räddningstjänsten Ljungby:  

-Det är inte bara räddningstjänsten som behövs vid en större händelse. Ledning, styrning men även inriktning och samordning är en viktiga delar inom och mellan olika verksamheter för att lösa händelser av större karaktär. Vi är alla en del i ett pussel och denna dag har vi fått kunskap om hur viktigt det är att samverka och att det faller på många verksamheter och intressenter att ta ansvar i en olyckshändelse.  

 

Elin Oscarsson, räddningstjänsten Ljungby:  
-Samverkan mellan stat, län, kommun, frivilligorganisationer och privata organisationer nödvändig för att rätt information ska komma ut till de som är berörda. Vi tittar på möjligheterna att också sprida budskapet till tredje man. Det kan handla om att turism, företag och de som befinner sig i och kring sjön vet hur man ska bete sig och agera om en olycka inträffar. 

 

-Samverkan och koordinering mellan kommuner, länsstyrelser och aktörer runt Bolmen är oerhört viktigt och därför en denna kunskapsdag så betydelsefull. Sydvatten stöttar och stödjer framtagandet av Beredskapsplan Bolmen på flera sätt och vi är glada att samarbetet vi har med båda Ljungby kommun, övriga bolmenkommuner och andra verksamhetsutövare kring sjön är så god. Bolmen är Skånes viktigaste dricksvattentäkt och en ytterst värdefull sjö även för rekreation, fiske, bad, turism, friluftsliv, djur och natur, säger Stefan Johnsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten. 

 

Aktörer som var med under kunskapsdagen

 • Kommunerna Ljungby, Gislaved, Hylte, Värnamo och Uppvidinge. 
 • Länsstyrelserna i Kronoberg, Halland, Skåne och Jönköping 
 • Trafikverket 
 • Sydvatten 
 • Ledningscentralen Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge 
 • Brandvärnet Bolmsö-Tannåker 
 • Livsmedelsverket 
 • Statkraft 
 • Ledningssystem RäddSam Halland 
 • Sveriges geologiska undersökning 
 • Brandskyddsföreningen 
 • SSRS 
 • VAKA 

Projektet och kunskapsdagen finansieras av Sydvatten AB och av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som fördelas via Länsstyrelsen Kronoberg. 

 

Kommentera