Studentferiearbeten även denna sommaren

Liksom förra året kommer Ljungby kommun att ha studentferiearbeten under sommaren. Det är arbeten för dej som är slutskedet av din högskole- eller universitetsutbildning eller motsvarande. Syftet är att locka studenter till vår kommun och till vår organisation för att visa vilka möjligheter som finns här.

Förra sommaren fick 9 personer studentferiearbete och vi ser fram emot att ta emot studenter även denna sommaren. 

Tjänsterna kommer att finnas att söka på ljungby.se/jobb 

Sommarjobb till gymnasieungdomar 

Välkommen till Ljungby-skylt vid Helsingborgsvägen

I tre medborgarinitiativ från april 2021 har kommuninvånare föreslagit att kommunen monterar en Välkommen till Ljungby-skylt i betongfundamentet som tidigare använts av Motell Stadt. Betongfundamentet är placerat utmed Helsingborgsvägen i Ljungby. Nu är det beslutat att det ska sättas upp en sådan skylt. 

Vill du också lämna ett medborgarinitiativ? Så här gör du.

Samarbete för sopsortering

Sedan tidigare har Ljungby och Alvesta gemensam lösning vad gäller utsortering av mat-, och restavfall genom optisk sortering. Vid årsskiftet 2021/2022 kom en ny lag som innebär att kommunerna kommer få  ytterligare krav på sig att samla in returpapper. Med anledning av det kommer samarbetet mellan kommunerna Ljungby och Alvesta förstärkas ytterligare genom att Alvesta ska sköta returpappersinsamlingen åt Ljungby. Detta ska till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Detta är några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om på sitt senaste sammanträde. Du kan läsa samtliga beslut på den digitala anslagstavlan.

Kommentera