titelbild

Sjuka almar sågas ner

Almsjuka förekommer i Sverige och över stora delar av världen med döda träd som följd.

Nu sågas många drabbade almar ner i Ljungby. Arbetet har startat vid Gamla torg. Därefter fortsätter det i Pilparken och längs Lagaån mellan Å-gubben och Kungsgatan vid gång- och cykelvägen nedanför Ljungbergmuséet. Almarna som tas ner är antingen redan döda eller angripna.

- Vi har konstaterat ett 50-tal almar som är drabbade och tyvärr behöver fällas. I Pilparken tar vi också ner två pilar som fäller kraftiga grenar. Precis som de sjuka almarna utgör de en fara och risk för olyckor, säger Mathias Thuen, parkchef.

Platserna där träd fälls kommer att få nya träd framöver.

- Det kommer naturligtvis bli tomt till en början men det ska göras omfattande kompletteringsplanteringar redan under hösten. Vi kommer att plantera stora träd på dessa platser, flertalet med stamomfång mellan 25-45 cm vid plantering, säger Mathias.

Pilparken kommer att få tre nya stora pilar som växer snabbt, och flera lite mer exotiska träd som mongolisk lind, japansk magnolia och körsbär. Vid Gamla torg blir det två sorters ekar och ett dubbelblommande fågelbärsträd.

Kommentera