Scensommar Kronoberg fortsätter sommaren 2022

Scensommar Kronoberg fortsätter även sommaren 2022. Scensommar Kronoberg är överenskommelse om regional samverkan mellan Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län. Syftet med Scensommar är att kunna säkerhetsställa kultur i hela Kronoberg samt höja utbudet. Föreställningarna riktar sig till barn och familjer där det kommer att genomföras föreställningar i alla kommuner under sommaren. Scensommar Kronoberg finansieras genom 500 000 kronor i regional finansiering från Region Kronoberg och 40 000 kronor i kommunal finansiering från länets samtliga kommuner.

"Verksamhetsplan för regler för bokning av tider i kultur- och fritidsförvaltningens idrotts- och motionsanläggningar" har reviderats. Bokning av idrotts- och fritidsanläggningar ska göras vi Ljungby kommuns webbokning på http://fri.ljungby.se/bokning. Man kan boka tider över säsong eller enstaka tider. För en bokningsförfrågan är handläggningstiden två arbetsdagar.  Kultur- och fritidsnämnden har rätt att begära full ersättning av arrangör för skada på bokad lokal/anläggning.

Berättarnätet Kronobergs ansökan om att disponera hyresstöd på 155 000 kronor år 2021, som ett pandemistöd beviljas. Hyresstödet ska användas för att renovera lokaler i Eskilsgården som sedan ska användas för Berättarnätet Kronoberg och Sagomuséets verksamhet.

Fler beslut och mer information
Mer om vad som beslutades av kultur- och fritidsnämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla.

Kommentera