Så blir besparingarna inom parkskötsel

Parkavdelningen ska enligt beslut göra besparingar på 800 000 kr i driftbudgeten för år 2020. Besparingsåtgärderna kan sorteras in i följande fyra kategorier; effektiviseringar i utförande, minskning av skötselintensiva ytor, sänkt skötselfrekvens på befintliga ytor, samt att avsluta utförande av sådant som inte hör till kärnverksamheten.

- Vi ska dra ner på ett ansvarsfullt sätt och kunna sköta det vi gör med stolthet, säger parkchef Mathias Thuen.  

Den största besparingen sker genom effektivisering av gräsklippning med större gräsklippare vilket frigör arbetstid för två personer under maj-oktober.

- Ingen tillsvidareanställd kommer att bli uppsagd. Däremot minskar vi med en säsongsarbetartjänst till 2020. Utöver det hade vi tidigare en beredskapsanställd genom Arbetsförmedlingen som redan har slutat då han fått jobb på en plantskola, vilket såklart är positivt eftersom det är meningen med den typen av avtal. Vi kommer att ha kvar tre parkarbetartjänster genom beredskapsavtal, men inte ta in fler, berättar Mathias.  

Han menar att några av åtgärderna till och med kan bidra till förbättringar.
- Det här är ett tillfälle att se över verksamheten och hur man bäst bedriver den. Tar man sitt ansvar som arbetsgivare så kan det blir en bra förändring, säger Mathias.

- Att vi drar ner på grönytor i trafikmiljö är till exempel helt i linje med de arbetsmiljökrav som gäller där och som är svåra att kombinera med skötselarbete.  

Förändringarna medför både frigjord arbetstid hos personalen och sänker den totala arbetstiden.
- Med dessa åtgärder beräknar vi kunna klara besparingskravet på 800 000 kr, säger Mathias.

Följande åtgärder kommer att genomföras:

  • Effektiviseringar i utförande. En stor effektivisering sker inom gräsklippning. En investering av större gräsklippare frigör arbetstid för två personer under maj till oktober.
  • Minskning av skötselintensiva ytor. På vegetationsytor kommer en liten minskning av arbetsintensiva ytor att ske. Det gäller annuella utplanteringsväxter, perenna blomsterytor och vegetation i trafikmiljö.
  • Sänkt skötselfrekvens på befintliga ytor. Cirka hälften av kommunens gravfält är parkmark där parkavdelningen ansvarar för trimning och röjning. Där kommer skötselfrekvensen minska.
  • Avsluta sånt som inte hör till kärnverksamhet. Uppdrag som inte hör till kärnuppdraget ses över och avslutas där det är möjligt. Ett sådant uppdrag är snöskottning åt pensionärer som i dagsläget utförs utan kostnadstäckning. När socialnämnden beslutade att snöröjning inte längre skulle ingå som service åtog sig tekniska nämnden att erbjuda skottning mot en avgift. Idag är avgiften 130 kr per tillfälle men kostnaderna är betydligt högre. Denna tjänst kommer därför att upphöra. 

Kommentera