Rivningslov för två byggnader i kvarteret Aspebacken och ny detaljplan för fastigheten Ekebacken 2

Rivning i kvarteret Aspebacken

De byggnader som har fått rivningslov är en mindre röd tegelbyggnad på ca 70 kvadratmeter som tidigare varit verkstad och kontor samt en större gul byggnad som varit modellförråd. Det är tekniska förvaltningen som har ansökt och beviljats rivning av byggnaderna.

- Vad som ska hända med de byggnader som finns kvar på området efter rivningen är ännu inte klart, säger miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson.

Miljö och byggnämnden har sedan tidigare fått uppdraget att ta fram en ny detaljplan över området med inriktning bostäder och centrumändamål och den jobbar man nu med. Centrumändamål är en bred användningsbestämmelse som öppnar för stora möjligheter, exempelvis restauranger, föreningslokaler, hotell och kurslokaler. 

- Detaljplanen är det juridiska underlag som säger vad och hur man får bygga i ett specifikt område. Först när den är klar vet vi mer vad som kommer att hända i området, förklarar Trond Strangstadstuen, förvaltningschef på miljö- och bygg.

Rivningen planeras starta hösten/vintern 2022/2023.

På denna sida kan du läsa mer om Aspebacken: Aspebacken - Ljungby kommun

Aspebacken.PNG

Bilden visar vilka byggnader som har fått rivningslov.

Planbesked för Ekebacken 2

Det kommunala bostadsbolaget Ljungbybostäder har begärt planbesked för fastigheten Ekebacken 2. Det innebär att Ljungbybostäder vill göra det möjligt att utveckla och använda fastigheten till kontor, bostäder och handel. Den gällande detaljplanen tillåter endast handel och tidigare har det bland annat varit butik i byggnaden som ligger i bostadsområdet Ekebacken, längs med Skinnarevägen. 

Miljö- och byggnämnden beslutade att ge positivt planbesked till Ljungbybostäders begäran. Det innebär att en ny detaljplan för området ska tas fram som möjliggör bostads- och kontorsutveckling. Möjligheten till att bygga mer på fastigheten behöver dock ses över i arbetet med att ta fram den nya detaljplanen som planeras vara klar under 2024.

Läs mer om hur arbetet med att ta fram detaljplaner går till på sidan: Detaljplan, steg för steg - Ljungby kommun

Fler beslut och mer information

Mer om vad som beslutades av miljö- och byggnämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla.

Kommentera