titelbild

Öppet hus drog fullt hus

Det stora konferensrummet på Ljungby Arena var fullt till bredden under de informationsmöten som arrangerades av Ljungby kommun i samarbete med Trafikverket och Sweco i torsdags.

- Den feedback vi får av den stora majoriteten är mycket positiv, berättar Åke Aringer som är projektledare för överföringsledningen Ljungby-Bollstad.

Han inledde sin föreläsning med att hälla upp ett glas vatten.
- Allt handlar om dricksvatten. Att säkra tillgången till hälsosamt dricksvatten. För vatten nybildas inte, det cirkulerar i ett kretslopp. Avloppsfrågan är egentligen bara något vi behöver lösa för att kunna ha rent vatten även i framtiden.

Han ville ge fastighetsägare klarhet i hur man påverkas av VA-utbyggnaden beroende på om man bor i ett verksamhetsområde eller inte.

- Det viktigaste just nu är att de som bor utanför ett verksamhetsområde tar upp en diskussion med grannarna och meddelar oss om man vill ansluta sig. Ju förr desto bättre, då kan vi ta med det i projekteringen.

Från kommunens sida är man positiv till anslutningar utanför verksamhetsområden, så länge det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
- Nu gör vi en bra lösning för framtiden och vill ha med så många som möjligt. Vi håller alla dörrar öppna för att diskutera lösningar, säger Åke.

Många var intresserade av kostnaden och tycker det är dyrt att ansluta sig.
- Man kan inte ge generella svar på kostnader, VA-taxan är komplex. Man måste se det från fall till fall hur det ser ut för den enskilda fastigheten. Men beräknat på en tomt som är ca 800 kvm kostar det cirka 89 000 kr för en fastighet inom ett verksamhetsområde. Då får man både dricksvatten och avloppshantering.

Åke har gjort en jämförelse av 43 kommuner i Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Halland och Kalmar som visar att det är dyrare anslutningsavgift i 33 kommuner än i Ljungby.

Under öppet hus kunde man även ta del av Trafikverkets information, som var ett samråd i tidigt skede, för cykelvägen som ska byggas mellan Ljungby och Mjälen.
- Vår förhoppning är att det ska komma mycket folk och att vi ska få in så många synpunkter som möjligt från berörda markägare, sa Trafikverkets projektledare Anna Karlsson under eftermiddagen.

Läs mer om överföringsledningen  och om gång- och cykelvägen.

    

Kommentera