titelbild

Nu ska gång- och cykelvägen förbi Gnustorp bli klar

Det handlar om en knapp kilometer av gång- och cykelvägen mellan Gnustorp och Tutaryd, längs med väg 25, som nu ska göras färdig. Den sträckan är den del som sedan länge har saknats på gång- och cykelvägen mellan Ljungby och Ryssby.

- Nu är alla tillstånd och avtal färdiga och vi kan sätta spaden i jorden, säger projektledare Mikael Eriksson på Ljungby kommun.

I början av nästa vecka kommer entreprenören att sätta ut trafikanordningar i form av skyddsbarriärer och skyltar. Arbetet kommer inte att innebära någon större trafikpåverkan på väg 25.

Gång- och cykelvägen kommer att färdigställas i sin helhet till sommaren 2020.

Kommentera