När du behöver någon att prata med

Om Råd och service

På Råd och service kan barn, ungdomar och/eller föräldrar kan höra av sig för att be om råd eller vägledning. Vi har personal som tar emot barn mellan sex och arton år men även de som är yngre också. 

Personalen har tystnadsplikt och de för inga journaler. Det innebär att du kan höra av dig till råd & service utan att det dokumenteras eller finns i några register. Däremot har personalen här en anmälningsplikt. 

Hjälp snabbt

Oftast finns det möjlighet att få hjälp med kort varsel. I många av fallen får du hjälp redan inom en vecka.

Annelie Andersson Berg är en av våra medarbetare på Råd och service och hon berättar att många av dem hon möter är så slutkörda att de inte längre vet hur de ska hjälpa sina barn på egen hand. 

- Många har bråkat och lagt ner allt mellan timmar och år på att hjälpa sina barn. Det påverkar tillslut hela familjen. 

I dessa fall är det bra att veta att Råd och service finns för att hjälpa till, innan orken tagit slut. Ingen fråga eller problem är för litet och allt vi gör är kostnadsfritt. 
 
All information och hur du kommer i kontakt med Råd och Service hittar du på den här sidan

Kommentera