Lovskola en extra möjlighet för elever

De tre första veckorna efter skolavslutningen innebär lovskola för en del elever. På lovskolan får de en extra möjlighet att närma sig eller få ett betyg. 

Lovskola för elever som på våren slutar årskurs 8 eller 9 blev obligatorisk för alla huvudmän att anordna från och med juli 2018. Ljungby kommun har tidigare sedan några år frivilligt anordnat sommarskola för fler årskurser men på grund av de nya reglerna blev det i år alltså för grundskolan bara lovskola för årskurs 8 och 9. 

På Åbyskolan pågår just nu den sista av lovskolans tre veckor där huvudfokus har varit undervisning i svenska, engelska och matematik. Utifrån eleverna har upplägget blivit att en del enbart läser ett av ämnena, men de allra flesta lite av varje. Ofta har det inneburit längre, mer fokuserade pass i varje ämne och i och med mindre undervisningsgrupper har lärarna kunnat jobba mer individuellt med varje elev. 

Det är alla elever i årskurs 8 som riskerar att inte få behörighet eller som slutat årskurs 9 utan behörighet till nationellt program på gymnasiet som erbjudits att gå lovskola för att antingen närma sig ett betyg, eller komplettera sitt betyg. 
- På Åbyskolan var det ett fyrtiotal som erbjöds, men bara 13 som går nu. Såklart önskar vi att fler hade velat gå, för detta är verkligen en jättemöjlighet för eleverna, berättar Eva-Marie Pettersson som är rektor på Åbyskolan. 

Samma sak säger en av lärarna som undervisar på sommarskolan: 
- Det är en fantastisk chans och jag önskar att fler elever tagit den, och att föräldrar tryckt på lite mer hos sina ungdomar, säger Anneli Nilsson som är lärare i engelska. 

De nya direktiven att lovskolan måste erbjudas kom under våren 2018, och tack vare att Ljungby kommun tidigare anordnat sommarskola kunde organisationen snabbt anpassas till de nya reglerna. Villkor för lärare och så vidare fanns redan utarbetat, till exempel. Den största skillnaden är vilka elever som får gå, samt att lovskolan från och med i år erbjuds på elevernas ordinarie skola. Både Åbyskolan, Astradskolan och Kungshögsskolan har alltså lovskola. Det är en stor fördel att eleverna går på sin vanliga skola, säger både Eva-Marie Pettersson och Anneli Nilsson. 
- Jag som jobbar på Åbyskolan i vanliga fall känner redan eleverna och vet vad de behöver gå igenom, och eleverna känner sin skola, berättar Anneli Nilsson. 

Även om inte alla elever får ett nytt betyg efter sommarskolan så får de med sig mycket kunskap, och får andra förutsättningar inför det kommande läsåret, berättar Eva-Marie Pettersson, som är nöjd med hur lovskolan fungerat i år. 

Sunnerbogymnasiet som inte omfattas av de nya reglerna fortsatte i år med sommarskola på det sätt man tidigare gjort för gymnasieelever. 

Kommentera