Ljungby tryggaste kommunen i hela länet

Vi är en trygg kommun att leva och bo i, det visar resultatet från trygghetsmätningen 2023.

Ljungby kommun visar ett positivt resultat i årets trygghetsmätning. Undersökningen genomförs varje år av Polisen och Ljungby kommun. Det sammanlagda resultatet visar att det är en hög känsla av trygghet i hela kommunen oavsett var man bor. Vi kan också se att oron för inbrott har minskat inom alla områden. Ljungby kommun en kommun med låg utsatthet för brott, vilket ger ett lågt problemindex.

– Detta är den bästa mätningen som har varit och jag det som att vårt långsiktiga arbete som gör nytta, men sen tror jag också att ni är fler poliser och att ni syns mer, det är det som har den enskilt största betydelsen, säger kommunalråd Magnus Gunnarsson.

Det är fler som anser att polisen i Ljungby kommun bryr sig om de lokala problemen i år jämfört med föregående år. Man tycker också att det har blivit fler synliga poliser vilket har gett ett ökat förtroende för polisen.

– Resultatet visar att vi har ett mycket bra och nära samarbete mellan polisen och kommunen, med snabba beslutsvägar där vi från polisen verkligen upplever att kommunen tar sitt ansvar, säger Niklas Wilsson, Polisen.

– Vi arbetar för att behålla vårt goda resultat och vill att det ska fortsätta, därför har vi tillsatt fler resurser bland annat genom en tjänst som brottsförebyggande samordnare, säger Magnus Gunnarsson.


Fokus för 2023 års medborgarlöfte var bekämpning av klotter och skadegörelse, narkotika, bedrägerier mot äldre och inbrott, främst på landsbygden. Det var inom de områdena som vi fick lite sämre resultat förra året. Dessa områden har vi arbetat väldigt aktivt med under året vilket gav ett mer positivt resultat.

– Vi ser en tydlig trend att vi är på väg åt rätt håll, avslutar Niklas Wilsson, Polisen.

Om undersökningen

Trygghetsundersökningen är en enkätundersökning som har genomförts varje år sedan 2005. I den visar hur invånare upplever tryggheten i kommunen. Undersökningen mäter trygghet och otrygghet, oro för att utsättas för brott och om man under senaste året varit utsatt för brott.  I Ljungby kommun får 900 slumpvis utvalda personer i åldern 16–85 år enkäten och i år är svarsfrekvensen drygt 56 procent. De svarande är uppdelade på om de bor i centrala delarna av Ljungby stad, stadens ytterområden eller på landsbygden.

En del av medborgarlöftet

Under de kommande månaderna arbetar Ljungby kommun och Polisen tillsammans för att ta fram en lägesbild över situationen i kommunen. Den kommer att ligga till grund för ett nytt samverkansavtal mellan parterna och medborgarlöftet för år 2024.

Trygghtsamtning.jpg

Från vänster Niklas Wilsson, polisen, Jennie Ronefors Folkhälso- och friskvårdssamordnare
Emelie Edberg, Brottsförebyggande samordnare och Magnus Gunnarsson, kommunalråd. 

Kommentera