Ljungby kommun i framåtsyftande samtal med Region Kronoberg

Lasarettet i Ljungby håller på att byggas om. I arbetet med att renovera Ljungby lasarett har Region Kronoberg upptäckt att ett par byggnader har fel i konstruktionen. Dessa konstruktionsfel gör att Region Kronoberg måste vidta åtgärder som innebär att byggnader ska flytta ut verksamhet. Till stor del är det administrativ verksamhet i dessa byggnader vilket gör det något enklare att hitta andra lokaler.

- Lasarettet i Ljungby kommun är viktigt för oss i Ljungby kommun. Förutom att det är en trygghet för oss som bor här att ha en närhet till sjukvård så bidrar lasarettet till attraktivitet för samhället, arbetstillfällen och är en viktig aktör i arbetet mot visionen om att bli 35 000 invånare år 2035, säger Magnus Gunnarsson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

I arbetet med att hitta lokaler har Ljungby kommun, Ljungbybostäder och näringslivet gjort en inventering av tomma lokaler som kan vara lämpliga för Region Kronoberg att hyra.

- Region Kronoberg har utvecklingsplaner för lasarettet i Ljungby och givetvis kommer Ljungby kommun att vara behjälpliga för att deras verksamhet ska fungera såväl under rivning och under ombyggnad som verksamhetsmässig, säger Lars-Ove (C), kommunalråd.

- Sedan juni har vi varit igång med att inventera lokaler som Region Kronoberg kan använda under byggtiden. Lasarettet är oerhört viktigt och givetvis gör vi från Ljungby kommuns håll allt vi kan för att hjälpa till att lösa situationen, säger Anne Karlsson (S), kommunalråd.

- Dagens möte var konstruktivt och Ljungby kommun är öppna för att hitta lösningar till gagn för Ljungby kommuns invånare tillsammans med Region Kronoberg, avslutar Magnus Gunnarsson.

Kommentera