Ljungby kommun fortsätter att toppa företagsklimatet i länet med stabilt resultat

Idag presenterade Svenskt Näringsliv årets rapport som undersöker företagsklimatet i landets kommuner.

Ljungby kommun står stadigt när årets resultat i företagsklimatet presenteras, resultatet är oförändrat från föregående år och ligger kvar på länets tredje plats. Det sammanfattande omdömet landar på 3,7 vilket är på nivå bra och ligger 0.2 över genomsnittet i Sverige. Rapporten, som undersöker företagsklimatet i Ljungby för året 2023 visar på ett stabilt företagsklimat i Ljungby. Flera faktorer i undersökningen har förbättrats under året och är bättre än jämfört med genomsnittet.

- Vårt gemensamma arbete med företagarorganisationerna inom arbetet med fokusområdet näringsliv ger effekt. Vi har ett gemensamt intresse att öka Ljungby kommuns attraktionskraft för investeringar och kompetensförsörjning genom ett bättre företagsklimat,  säger Per-Åke Adolfsson, näringslivschef.

- Årets resultat visar på att vårt långsiktiga arbete gör nytta för våra företag i vår kommun, vilket är mycket positivt, säger Magnus Gunnarsson kommunstyrelsens ordförande.

I årets undersökning har 113 av Ljungbys företag svarat på enkäten och 29 politiker, vilket skapar en svarsfrekvens på 58 %. Resultatet av enkäten visar på att det tycks finnas en god samsyn i många av frågorna mellan företagen och politikern.

- Antal svarande företag visar på ett stort intresse för frågorna och vi jobbar aktivt med undersökningen inför våra prioriteringar 2023-2024, säger Per-Åke Adolfsson, näringslivschef.

Företagen identifierar kortare handläggningstider, kompetensförsörjning och samarbete mellan skola och näringsliv som viktiga frågor tillsammans med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Dessa frågor är från företagen och politikerna prioriterade.  

- För oss som en liten kommun är det en stor risk att vi blir omsprungna av större eftersom vi arbetar med samma utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen och att hitta rätt kompetens, säger Magnus Gunnarsson. Det är något som vi som kommun måste arbeta med aktivt för att kunna möta företagens behov.

Du kan läsa hela rapporten på Svenskt Näringslivs webbplats

Kommentera