titelbild

Ljungby Energi påbörjar ledningsarbete på Salutorget

Arbetet på plats påbörjas första veckan i mars och beräknas pågå cirka 2-3 månader. Under den tiden kommer delar av Salutorgets parkeringsytor att stängas av. Parkeringen vid godsmagasinet och den yttre delen av Salutorget som ligger mot Kungsgatan/Olofsgatan kommer inte att beröras av avstängningen.

Redan i slutet av februari flyttas postlådorna (BJ och Postnord) till en tillfällig placering vid den infart till torget som kommer att vara öppen, se bilden. Torghandeln på lördagar kommer att finnas på samma plats som vanligt även under byggtiden.

Under torget finns ledningar som behöver flyttas för att möjliggöra byggnation på fastigheterna Loket 1 och Dressinen 1. Det är två byggrätter som ligger mellan Salutorget och Tellushuset.
- Vi för diskussioner med två byggherrar som är intresserade av en varsin byggrätt, säger Jakob Ruter som är exploateringschef på Ljungby kommun.

I samband med att ledningar flyttas bygger Ljungby Energi om och förstärker elnätet i området. Marken som kommer att grävas upp är delvis asfalt men även parkmark. Plattsättningarna kommer att beröras så lite som möjligt.

- Vi kommer att gräva ett schakt som är ca 1,5 m brett i olika riktningar inom området. Hur vi än gör så är vi tvungna att gräva för att kunna förse eventuella nya byggnader med el, fiber och fjärrvärme, säger Marthin Eriksson på Ljungby Energi.

Kommentera